Welcome to the world where truth doesn't hurt

  • Dudesweet

THE KING & I : จดหมายประธานาธิบดีลินคอล์นปฏิเสธช้างจาก ร. 4

จดหมายของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ปฏิเสธช้างจากรัชกาลที่ 4 ด้วยความสุภาพยิ่งเมื่อ 155 ปีที่แล้ว ร.4 ของเราทรงเสนอว่าจะส่งช้างสองเชือกไปให้อเมริกาเพื่อใช้ในกิจการขนส่งทางบก แต่อเมริกาบอกว่าไม่เป็นไร ตอนนี้เขามีเครื่องจักรไอน้ำแล้ว

นี่เป็นจดหมายดังฉบับหนึ่งของลินคอล์น เพราะตอนที่เขียนนั้น อเมริกากำลังระอุด้วยสงครามกลางเมือง (civil war 1861-1865) ที่รัฐทาสทางใต้สิบเอ็ดรัฐประกาศแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกา ทำให้คนลือกันไปต่างๆ นานาว่ารัชกาลที่ 4 ของเราส่งช้างไปช่วยรบในสงครามกลางเมืองกับเขาด้วย

แต่ความจริงก็คือ รัชกาลที่ 4 ส่งจดหมายนี้ส่งไปให้ประธานาธิบดีคนก่อน คือเจมส์ บูคานาน ในปีสุดท้ายที่ประธานาธิบดีบูคานานดำรงตำแหน่งพอดีและสงครามยังไม่เริ่ม แต่จดหมายถูกส่งต่อมายังประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์นในปีต่อมาเนื้อหามีดังนี้

เอ่อ…ต้องขออภัยเรื่องคำราชาศัพท์ เพราะไม่มีความรู้เรื่องศัพท์หมวดนี้เท่าไหร่ลายมือประธานาธิบดีลินคอล์นสวยจังเลย


เรียน กษัตริย์แห่งสยาม 3 กุมภาพันธ์ 1862

อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

เรียน สมเด็จพระปรมินทร์ มหามงกุฎ กษัตริย์แห่งสยาม

สหายผู้ยิ่งใหญ่และดีแท้ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้รับจดหมายสองฉบับจากพระองค์แล้ว ลงนามวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1861 ข้าพเจ้ายังได้รับของกำนัลในสภาพสมบูรณ์ที่มาพร้อมจดหมายทั้งสองฉบับนั้นด้วย อันได้แก่ ดาบที่สร้างจากวัตถุล้ำค่าและจากฝีมืออันวิจิตร พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์และราชกุมารีอันเป็นที่รักของพระองค์ รวมทั้งงาช้าง 2 กิ่ง ที่ความใหญ่โตนั้นชี้ชัดว่า สิ่งนี้ย่อมเป็นของสัตว์แห่งสยามเท่านั้น

ข้อความในจดหมายของพระองค์ได้แสดงความเข้าใจในข้อกฏหมายที่ห้ามประธานาธิบดีรับของกำนัลอันเลอค่าเหล่านี้ ดังนั้น สิ่งของเหล่านี้จะถูกรับในนามสัญลักษณ์แห่งความปราถนาดีและมิตรภาพที่พระองค์มอบให้ต่อชาวอเมริกัน ดังความประสงค์ของพระองค์ ขณะนี้สภากำลังหารือกันเรื่องของกำนัลอันเลอค่าเหล่านี้ และข้าพเจ้าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศถึงนำ้พระราชหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา

ข้าพเจ้ายังซาบซึ้งในไมตรีของพระองค์ที่เผื่อแผ่มาถึงรัฐบาลของเรา ในความประสงค์ที่พระองค์จะพระราชทานช้างสองเชือกเพื่อนำมาเลี้ยงบนแผ่นดินของเรา รัฐบาลย่อมไม่คัดค้านความกรุณานั้นเลย หากสิ่งนั้นจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ดี สภาวะของบ้านเมืองของเรานั้น ไม่สามารถจะแพร่พันธุ์ช้างได้ อีกทั้งในเวลานี้ เครื่องจักรไอน้ำได้ถูกใช้ในการขนส่งของอเมริกา ทั้งทางบกและทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอส่งของกำนัล เพื่อแสดงความปลื้มปิติที่รัฐบาลนี้ได้รับจากไมตรีจิตของพระองค์

ในวาระนี้ ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญและพระเกษมสำราญ และขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีต่อปวงชนชาวสยาม และขอพระเจ้าคุ้มครองพระองค์และปวงชนของพระองค์

สหายแท้ของพระองค์ อับราฮัม ลินคอล์น

วอชิงตัน 3 กุมภาพันธ์ 1862ภาพที่แนบมากับจดหมาย ที่ประธานาธิบดีลินคอล์นเขียนว่า “ลูกสาว” แต่ในภาพเป็นเด็กผู้ชายที่เราคิดว่าเป็นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5


ต้นฉบับ:

To the King of Siam  February 3, 1862

Abraham Lincoln, President of the United States of America.

To His Majesty Somdetch Phra Paramendr Maha Mongut,

King of Siam,

&c., &c.

Great and Good Friend: I have received Your Majesty’s two letters of the date of February 14th., 1861.

I have also received in good condition the royal gifts which accompanied those letters,—namely, a sword of costly materials and exquisite workmanship; a photographic likeness of Your Majesty and of Your Majesty’s beloved daughter; and also two elephants’ tusks of length and magnitude such as indicate that they could have belonged only to an animal which was a native of Siam.

Your Majesty’s letters show an understanding that our laws forbid the President from receiving these rich presents as personal treasures. They are therefore accepted in accordance with Your Majesty’s desire as tokens of your good will and friendship for the American People. Congress being now in session at this capital, I have had great pleasure in making known to them this manifestation of Your Majesty’s munificence and kind consideration.

Under their directions the gifts will be placed among the archives of the Government, where they will remain perpetually as tokens of mutual esteem and pacific dispositions more honorable to both nations than any trophies of conquest could be.

I appreciate most highly Your Majesty’s tender of good offices in forwarding to this Government a stock from which a supply of elephants might be raised on our own soil. This Government would not hesitate to avail itself of so generous an offer if the object were one which could be made practically useful in the present condition of the United States.

Our political jurisdiction, however, does not reach a latitude so low as to favor the multiplication of the elephant, and steam on land, as well as on water, has been our best and most efficient agent of transportation in internal commerce.

I shall have occasion at no distant day to transmit to Your Majesty some token of indication of the high sense which this Government entertains of Your Majesty’s friendship.

Meantime, wishing for Your Majesty a long and happy life, and for the generous and emulous People of Siam the highest possible prosperity, I commend both to the blessing of Almighty God. 

Your Good Friend, ABRAHAM LINCOLN.

Washington, February 3, 1862.

By the President:

WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State. Annotation

© 2019 Dudesweet Co., LTD.